Belki do herbicydów jednostronne

Belka jednostronna przeznaczona jest do agregowania na przednim zaczepie ciągnika. Dzięki długiemu przewodowi łatwo ją podłączyć do zawieszanego bądź przyczepianego opryskiwacza. Belka posiada uchylny przegub zapewniający bezpieczeństwo przy kontakcie z pniem drzewa i chroniący belkę i drzewo przed uszkodzeniem. Osłona belki chroni przed zwiewaniem cieczy roboczej na nisko położone gałęzie.

Belka herbicydowa jednostronna TI

Belka herbicydowa

Belka do herbicydów Agrola Typ I umożliwia oprysk jednego pasa o szerokości około 1400mm. Wyposażona jest w trzy rozpylacze płaskostrumieniowe z czego jeden skrajny asymetryczny ułatwiający oprysk przy samych pniach drzew.

Belka herbicydowa jednostronna TII

Belka herbicydowa

Belka do herbicydów Agrola Typ II umożliwia oprysk jednego pasa o szerokości około 1700mm. Wyposażona jest w cztery rozpylacze płaskostrumieniowe z czego jeden skrajny asymetryczny ułatwiający oprysk przy samych pniach drzew.

PARAMETR WARTOŚĆ PARAMETRU
Model belki T I T II
Ilość rozpylaczy w belce 3 4
Typ rozpylaczy 2 sztuki płaskostrumieniowe 3 sztuki płaskostrumieniowe
1 – sztuka skrajna asymetryczna 1 – sztuka skrajna asymetryczna
Minimalna odległość od opryskiwanej powierzchni [m] 0,3
Szerokość oprysku [m] 1,4 1,7
Szerokość belki minimalna [m] 1,53 1,83
maksymalna [m] 1,93 2,23
Zakres regulacji w pionie [m] 0,35
Masa 17,1 kg
18,7 kg

* Producent zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian związanych ze stałym doskonaleniem konstrukcji, lub wycofania poszczególnych modeli z produkcji
* Część z opisanych lub przedstawionych na zdjęciach podzespołów stanowi wyposażenie opcjonalne oferowane za dopłatą