Strona główna > Fundusze Europejskie

Projekty dofinansowane z Funduszy Europejskich

Informacja o uzyskaniu dofinansowania

2017-09-26

Informacja o dofinansowaniu projektu w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020
Działanie 1.1 Projekty B+R przedsiębiorstw
Poddziałanie 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa
Nr POIR.POIR.01.01.01-00-0006/17

Tytuł projektu:
Innowacyjny opryskiwacz dwuwentylatorowy z asymetryczną regulacją strumienia powietrza


Więcej...

Informacja o uzyskaniu dofinansowania

2016-11-29

Informacja o dofinansowaniu projektu w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020
Działanie 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw
Poddziałanie 2.3.2 Bony na Innowacje dla MŚP
Nr POIR.02.03.02-14-0005/15-00

Tytuł projektu:
Innowacyjny opryskiwacz dwurzędowy do ochrony krzewów jagodowych w konwencjonalnej i ekologicznej produkcji owoców


Więcej...