Agrola Ribes

Wykonanie skutecznego zabiegu ochrony krzewów stawia technice opryskiwania inne wymagania niż w ochronie drzew. Duża ilość powietrza wytworzona przez osiowy wentylator i emitowana szerokim jednolitym strumieniem pochyla pędy krzewów zgodnie z kierunkiem swojego działania powodując nakładanie się liści na siebie. Tworzy to trudną do pokonania barierę i znacząco osłabia penetrację wnętrza krzewu. Dodatkowo sprawia, że wierzchnia strona liści jest opryskana znacznie intensywniej niż spodnia.

Rozwiązaniem jest opryskiwacz z kilkoma kierowanymi, wąskimi i działającymi pod różnym kątem strumieniami powietrza, niosącymi rozpyloną ciecz. Odpowiednio dobrana wydajność powietrza i prawidłowe ustawienie dyfuzorów rękawów przystawki wentylatorowej, sprawia, iż emitowane przez nie strumie powietrza nie pokładają pędów krzewów a powodują jedynie ruch i odwracanie się liści, przez co nie tylko równomiernie z obu stron pokrywają powierzchnię liści cieczą opryskową, ale również odsłaniają wnętrze krzewów i docierają z nią także do środka krzewu i podstawy pędów.


Agrola Ribes A8

Opryskiwacze Agrola Ribes A8 wyposażone są w osiem rękawów (gardzieli) powietrznych, po cztery na każdą stronę opryskiwacza. Dzięki możliwości bardzo szerokiej regulacji ustawień rękawów z pomocniczym strumieniem powietrza doskonale zdają egzamin w ochronie plantacji krzewów.

PARAMETR WARTOŚĆ PARAMETRU
Typ przystawki wentylatorowej Ribes A8
Pojemność zbiornika [l] 1000 1500 2000
Typ zbiornika polietylenowy polietylenowy polietylenowy
Typ wentylatora Promieniowy, obustronnego ciągu z ośmioma rękawami powietrznymi (po cztery na stronę)
Max. wydajność wentylator 11 000 [m3/h]
Liczba biegów wentylatora 2 + N
Typ pompy AR 1203 - max. wydajność 116 [l/min] max. ciśnienie 5 [MPa]
BHA 130 lub BHS 130 - max. wydajność 127 [l/min] max. ciśnienie 5 [MPa]
BHA 150 lub BHS 150 - max. wydajność 142 [l/min] max. ciśnienie 5 [MPa]
Zasięg oprysku w pionie 3 [m]
w poziomie 5 [m]
Oprawy rozpylaczy mosiężne, obrotowe, z zaworem przeciwkroplowym,
Zawór sterujący manualny - By Matic 50
elektrozawory z pulpitem sterowniczym - Arag
elektrozawory sterowane komputerem Bravo - Arag
Rodzaj zaczepu dyszel prosty
dyszel skrętny
Wymiary opryskiwacza Długość
 
Szerokość 1280 [mm] 1450 [mm] 1540 [mm]
Wysokość
   
Zapotrzebowanie mocy 35 – 45 [KM] 40 - 50 [KM] 45 – 55 [KM]

* Producent zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian związanych ze stałym doskonaleniem konstrukcji, lub wycofania poszczególnych modeli z produkcji
* Część z opisanych lub przedstawionych na zdjęciach podzespołów stanowi wyposażenie opcjonalne oferowane za dopłatą

* Zapotrzebowanie mocy uzależnione jest od parametrów pracy; wydajności wentylatora i ciśnienia roboczego. W ternie górzystym czy podmokłym może wystąpić potrzeba zastosowania ciągników o większej mocy. 

* Zasięg oprysku jest uzależniony od parametrów pracy, warunków pogodowych i "ulistnienia drzew"

*Część z podanych wymiarów i parametrów może różnić się od rzeczywistych ze względu na typ użytego wyposażenia np typ zaworów itp.


Agrola Ribes A10

Opryskiwacze Agrola Ribes A10 wyposażone są w dziesięć rękawów (gardzieli) powietrznych, po pięć na każdą stronę opryskiwacza. Zastosowanie dwóch dodatkowych rękawów powietrznych i wentylatora o większej wydajności powietrza znacząco zwiększa możliwość dostosowania opryskiwacza do charakterystyki praktycznie każdej plantacji krzewów jagodowych.

PARAMETR WARTOŚĆ PARAMETRU
Typ przystawki wentylatorowej Ribes A10
Pojemność zbiornika [l] 1000 1500 2000
Typ zbiornika polietylenowy polietylenowy polietylenowy
Typ wentylatora Promieniowy, obustronnego ciągu z dziesięcioma rękawami powietrznymi (po pięć na stronę)
Max. wydajność wentylator 13 000 [m3/h]
Liczba biegów wentylatora 2 + N
Typ pompy AR 1203 - max. wydajność 116 [l/min] max. ciśnienie 5 [MPa]
BHA 130 lub BHS 130 - max. wydajność 127 [l/min] max. ciśnienie 5 [MPa]
BHA 150 lub BHS 150 - max. wydajność 142 [l/min] max. ciśnienie 5 [MPa]
Zasięg oprysku w pionie 3,5 [m]
w poziomie 5 [m]
Oprawy rozpylaczy mosiężne, obrotowe, z zaworem przeciwkroplowym,
Zawór sterujący manualny - By Matic 50
elektrozawory z pulpitem sterowniczym - Arag
elektrozawory sterowane komputerem Bravo - Arag
Rodzaj zaczepu dyszel prosty
dyszel skrętny
Wymiary opryskiwacza Długość
 
Szerokość 1280 [mm] 1450 [mm] 1540 [mm]
Wysokość
   
Zapotrzebowanie mocy 40 – 50 [KM] 40 - 55 [KM] 45 – 60 [KM]

* Producent zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian związanych ze stałym doskonaleniem konstrukcji, lub wycofania poszczególnych modeli z produkcji
* Część z opisanych lub przedstawionych na zdjęciach podzespołów stanowi wyposażenie opcjonalne oferowane za dopłatą

* Zapotrzebowanie mocy uzależnione jest od parametrów pracy; wydajności wentylatora i ciśnienia roboczego. W ternie górzystym czy podmokłym może wystąpić potrzeba zastosowania ciągników o większej mocy. 

* Zasięg oprysku jest uzależniony od parametrów pracy, warunków pogodowych i "ulistnienia drzew"

*Część z podanych wymiarów i parametrów może różnić się od rzeczywistych ze względu na typ użytego wyposażenia np typ zaworów itp.