Strona główna > Zamówienia i zapytania ofertowe

Zamówienia i zapytania ofertowe

Informacja o uzyskaniu dofinansowania

2017-09-26

Informacja o dofinansowaniu projektu w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020
Działanie 1.1 Projekty B+R przedsiębiorstw
Poddziałanie 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa
Nr POIR.POIR.01.01.01-00-0006/17

Tytuł projektu:
Innowacyjny opryskiwacz dwuwentylatorowy z asymetryczną regulacją strumienia powietrza


Więcej...

Informacja o uzyskaniu dofinansowania

2016-11-29

Informacja o dofinansowaniu projektu w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020
Działanie 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw
Poddziałanie 2.3.2 Bony na Innowacje dla MŚP
Nr POIR.02.03.02-14-0005/15-00

Tytuł projektu:
Innowacyjny opryskiwacz dwurzędowy do ochrony krzewów jagodowych w konwencjonalnej i ekologicznej produkcji owoców


Więcej...

Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

2015-10-22

Uprzejmie informujemy, o wyborze najkorzystniejszej oferty wykonania usługi badawczej na opracowanie nowego wyrobu w projekcie „Innowacyjny opryskiwacz dwurzędowy do ochrony krzewów jagodowych w konwencjonalnej i ekologicznej produkcji owoców”.


Więcej...

Zapytanie

2015-10-06

Uprzejmie informujemy, że AGROLA Zakład Handlowo Produkcyjny Zdzisław Niegowski kieruje zapytanie ofertowe do jednostek naukowych dotyczące wykonania usługi badawczej na opracowanie nowego wyrobu w projekcie „Innowacyjny opryskiwacz dwurzędowy do ochrony krzewów jagodowych w konwencjonalnej i ekologicznej produkcji owoców”.


Więcej...